Βασικά κριτήρια για αγορά οικοπέδου

Πριν την αγορά ενός οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας θα πρέπει ο υποψήφιος αγοραστής να αναθέσει σε έμπειρο μηχανικό τον έλεγχο του οικοπέδου για να μην υπάρξουν προβλήματα στο μέλλον. Τα βασικότερα σημεία ελέγχου είναι τα παρακάτω:

• Αρτιότητα και οικοδομησιμότητα του οικοπέδου. Η αρτιότητα των οικοπέδων είναι συνήθως διαφορετική από περιοχή σε περιοχή. Σε περίπτωση που το οικόπεδο δεν είναι άρτιο δεν μπορεί να οικοδομηθεί παρά μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις που δύναται να οικοδομηθεί με μειωμένο συντελεστή δόμησης. Αυτό έχει σαν συνέπεια το κτίριο μας να είναι μικρότερο και ενδεχομένως να μην καλύπτει τις ανάγκες μας.
• Έλεγχος όρων δόμησης (συντελεστής δόμησης, κάλυψη, επιτρεπόμενο ύψος, υποχρεωτικές αποστάσεις από διπλανά κτίρια, πρασιές κλπ). Θα πρέπει να εξεταστούν όλοι οι παραπάνω παράγοντες για να δούμε αν καλύπτουν τις ανάγκες του κτιρίου που θέλουμε να κατασκευάσουμε.
• Επιτρεπόμενη χρήση γης. Σε κάθε περιοχή έχει προσδιοριστεί τι επιτρέπεται να κατασκευαστεί π.χ. κατοικία-κατάστημα-ξενοδοχείο-εργοστάσιο κλπ. Για παράδειγμα δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα πολυκατάστημα ή ένα κέντρο διασκέδασης σε μια περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως αμιγή κατοικία.
• Έλεγχος για τυχόν ύπαρξη ρέματος εντός ή πέριξ του οικοπέδου. Σε περίπτωση που υπάρχει ρέμα υπάρχουν ανά περιοχές προσδιοριστεί αποστάσεις από το κτίριο που θα οικοδομήσουμε. Πέραν τούτου υπάρχει περίπτωση να υποχρεωθούμε να κατασκευάσουμε αντιπλημμυρικά τοιχεία λόγω υφιστάμενης νομοθεσίας στην περιοχή με αποτέλεσμα να προβούμε σε μεγάλες δαπάνες.
• Έλεγχος για διέλευση καλωδίων υψηλής τάσης από το οικόπεδο. Πέρα από το θέμα υγείας λόγω της διέλευσης ρεύματος, υψηλής τάσης, υπάρχουν και σημαντικές δεσμεύσεις στο ύψος του κτιρίου λόγω της υψηλής τάσης.
• Έλεγχος από πιθανές εκκρεμότητες και αναμενόμενες αποφάσεις από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή άλλους φορείς. Σε συνδυασμό με τα παραπάνω κριτήρια θα πρέπει να δούμε και τη μελλοντική αξία του οικοπέδου από την αναβάθμιση της περιοχής π.χ. σχεδιαζόμενα έργα υποδομής κλπ.

0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

0%
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ EN ISO 9001:2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ
EN ISO 9001:2015

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΛΕΙΣΤΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

15 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

15 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Phone to κατασκευη-σπιτιου.gr
Mail to κατασκευη-σπιτιου.gr
Back to top
×

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.