Επιδότηση για ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων

Έχει εγκριθεί προϋπολογισμός 120.000.000 € για την επιδότηση ίδρυσης νέων τουριστικών επιχειρήσεων.
Στις 18 Δεκεμβρίου 2017 θα αρχίσει ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το ποσό που μπορεί να επιχορηγηθεί κυμαίνεται από 25.000 € έως 400.000 €. Το ποσό επιδότησης για κάθε επένδυση ορίσθηκε στο 45%, επομένως η συμμετοχή του ιδιώτη ανέρχεται στο 55%.
Το ποσό επιδότησης από το ΕΣΠΑ μπορεί να φτάσει το 50%, εφόσον το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει νέων θέσεων εργασίας.

Ποιοι δικαιούνται να ενταχθούν στο πρόγραμμα:
● Πολύ μικρές επιχειρήσεις
● Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Οι παραπάνω επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν κωδικό αριθμό δραστηριότητος (ΚΑΔ) για την επένδυση μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα:
● Επιχειρήσεις που θα συσταθούν κατά την ημερομηνία έκδοσης της δράσης και διαθέτουν το ΚΑΔ της επένδυσης πριν από την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης
● Επιχειρήσεις (τουριστικά καταλύματα) που έχουν συσταθεί πριν από την έναρξη του προγράμματος και έχουν ΚΑΔ σχετικώς με τον τουρισμό.

Ποιες επιχειρήσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα :
● Τουριστικά καταλύματα-ξενοδοχεία με δυναμικότητα από 10 κλίνες και άνω
● Κατηγορίας 3 αστέρων και άνω
● Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, οι οποίες να είναι σε αριθμό τουλάχιστον τρεις.
● Τουριστικά γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοσικλετών κ.τ.λ.
● Εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως θαλάσσιος τουρισμός, αθλητικός τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου κ.τ.λ.


Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί τα παρακάτω :
● Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για τη προστασία του περιβάλλοντος
● Τεχνικές μελέτες μηχανικών
● Λογιστικές υπηρεσίες
● Μεταφορικά μέσα

Έναρξη εκλεξιμότητας των δαπανών ορίστηκε από τις 7/11/2017 και μετά, για 30 μήνες.

0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0%
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ EN ISO 9001:2015
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ
EN ISO 9001:2015
ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
15 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
15 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Phone to κατασκευη-σπιτιου.gr
Back to top
×