Επιλέξτε τη γλώσσα σας

"What your world is
we can build it"

Θεμελιακή Γείωση

Σε όλες τις κατασκευές μας εφαρμόζουμε θεμελιακή γείωση για την επίτευξη των παρακάτω: Χαμηλή τιμή στην...

Γείωση Σπιτιού | Κτιρίου

Σε όλες τις κατασκευές μας εφαρμόζουμε θεμελιακή γείωση για την επίτευξη των παρακάτω:

•Χαμηλή τιμή στην αντίσταση γείωσης.
•Δημιουργία ισοδυναμικής επιφάνειας
•Προστασία του ηλεκτροδίου από τη διάβρωση λόγω εγκιβωτισμού στο μπετό.
•Ύπαρξη αναμονών για την άμεση γείωση μηχανοστασίου, λεβητοστασίου, παροχής ΔΕΗ, αλεξικέραυνου, αντλιοστασίου κλπ.
•Με την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων σε αρκετό βάθος στη θεμελίωση δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές υγρασίας - θερμοκρασίας η τιμή της αντίστασης.
•Κατασκευάζουμε τη θεμελιακή γείωση από ταινίες ή αγωγούς γειώσεων οι οποίοι εγκιβωτίζονται στο σκυρόδεμα της θεμελίωσης.
•Οι ταινίες τοποθετούνται κατά μήκος και πλάτος στη θεμελίωση σχηματίζοντας κλειστούς βρόγχους.
•Για επιπλέον εξασφάλιση κατασκευάζουμε πέρα των παραπάνω και ενδιάμεσους αγωγούς σχηματίζοντας περισσότερους κλειστούς βρόγχους. Έτσι ακόμα και αν ανοίξει ο αγωγός σε ένα σημείο, δε θα ανοίξει ολόκληρος ο βρόγχος.
•Οι αγωγοί τοποθετούνται στο εξωτερικό περίγραμμα του κτιρίου ώστε να καταλάβουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο εμβαδόν.
•Η τιμή της αντίστασης γείωσης είναι αντιστρόφως ανάλογη προς το εμβαδόν που καταλαμβάνει η θεμελιακή γείωση.
•Η ταινία τοποθετείται όρθια μέσα στα θεμέλια, με τη μικρή διάσταση προς τα κάτω.
•Οι ορθοστάτες εμπήγονται στο έδαφος και συγκρατούν τον αγωγό ή την ταινία στο επιθυμητό οριζόντιο επίπεδο διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι κατά τη σκυροδέτηση, θα περιβληθούν από τουλάχιστον 5cm μπετόν απ’ όλες τις πλευρές.
•Η θεμελιακή γείωση που επί τριάντα χρόνια εμείς εφαρμόζουμε στις κατασκευές μας έγινε επιτέλους νόμος του κράτους με το ΦΕΚ 1225/05-09-2006 με το οποίο καθίσταται υποχρεωτική για όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές οι οποίες διαθέτουν εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση.

Είπαν για εμάς

arrow-left
arrow-right
Επαγγελματισμός, συνέπεια, ποιότητα. Οι αγαπητοί κ. Κώστας Φραγκάκης και κ. Γιάννης Φραγκάκης αρχιτέκτονες και μηχανικοί, ιδιοκτήτες της εταιρείας, πάντα δίπλα μας να μας εξηγήσουν οποιαδήποτε απορία αλλά και να δώσουν λύσεις. Τους ευχαριστούμε πολύ!
Τριανταφύλλου
Θετική ανθρώπινη παρουσία, επαγγελματισμός, άριστη γνώση και ποιότητα, γρήγορη έκδοση άδειας και αποπεράτωσης του έργου. Ελευθερία επιλογής αγοράς προϊόντων από την αγορά, χωρίς δέσμευση με δικούς τους συνεργάτες. Η καλύτερη επιλογή που έκανα.
Κατερίνα Κουκουβιτάκη
Άψογοι επαγγελματίες που σέβονται και αγαπούν την δουλειά τους, γι'αυτό και το αποτέλεσμα που παραδίδουν είναι εξαιρετικό. Συστήνω την εταιρεία ανεπιφύλακτα και εύχομαι να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο και αγάπη την δουλειά που κάνει!!!
Τριαντάφυλλος Μπάλτζης
× Images