Θερμοπρόσοψη

Λέγεται η θερμομόνωση των όψεων ενός κτιρίου από την εξωτερική πλευρά. Στην ουσία η θερμοπρόσοψη είναι ένας μονωτικός/προστατευτικός μανδύας που περιβάλλει τις όψεις του κτιρίου προστατεύοντάς το έτσι από την έκθεση σε ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες και δυσμενείς κλιματολογικούς παράγοντες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ
• Τέλεια προστασία των προσόψεων από τις κλιματολογικές συνθήκες.
• Εξαίρετη θερμομόνωση που σημαίνει μείωση του κόστους θέρμανσης και κλιματισμού και αποτροπή των συμπυκνώσεων και της μούχλας.
• Εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας των τοίχων.
• Αισθητική ανανέωση του σπιτιού.
• Αύξηση της θερμικής άνεσης των ενοίκων.
• Μεταφορά του σημείου συμπύκνωσης και παγετού από τον τοίχο στη θερμομονωτική στρώση.

Τα κύρια μέρη ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης/ θερμοπρόσοψης είναι:

1. Η θερμομόνωση
Αποτελεί το σπουδαιότερο και κεντρικότερο μέρος του συστήματος. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται κυρίως η διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) και η εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) με τις κατάλληλες προδιαγραφές.
2. Ενισχυμένη στρώση βάσης
Η στρώση αυτή έχει σαν κύριο συστατικό της το αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα θερμοπρόσοψης.
3. Η τελική διακοσμητική στρώση
Υπάρχει πληθώρα επιλογών κοκκομετρίας, υφής και αποχρώσεων που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του κάθε αρχιτέκτονα. Η τάση σήμερα είναι η χρησιμοποίηση έτοιμων σε μορφή πάστας ακρυλικών σοβάδων.
Το κόστος του συστήματος θερμοπρόσοψης διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε έργου. Δηλαδή εξαρτάται από την έκταση των τοίχων του σπιτιού σας και το πάχος του μονωτικού υλικού.

EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Το πρωταρχικό όφελος από την τοποθέτηση του κατάλληλου συστήματος θερμομόνωσης σε ένα σπίτι, είναι η ελάχιστη δυνατή ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, παρέχοντας την απαραίτητη αντίσταση στη ροή και μετάδοση θερμότητας, έτσι ώστε αφενός να μειώνεται το κόστος θέρμανσης και ψύξης και αφετέρου να βελτιώνεται το περιβάλλον των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτό. Η θερμομόνωση επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση του μονωτικού υλικού στην εσωτερική πλευρά του τοίχου και προστατεύεται από κάποιο στέρεο δομικό υλικό (π.χ. γυψοσανίδα), που λειτουργεί όπως το εσωτερικό επίχρισμα.
Η μόνωση του σπιτιού εσωτερικά είναι σχετικά οικονομική διαδικασία, η οποία ολοκληρώνεται με αρκετά μεγάλη ταχύτητα. Κοστίζει λιγότερο από την εξωτερική, αφού τα υλικά της δεν κινδυνεύουν να φθαρούν, λόγω των καιρικών συνθηκών. Ωστόσο, η εσωτερική μόνωση δεν προσφέρει τα πλέον ποιοτικά αποτελέσματα για τη θερμομόνωση σπιτιού.

0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0%
PRE-PAYMENT
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ EN ISO 9001:2015
WE ARE CERTIFIED WITH
EN ISO 9001:2015
ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
CLOSED
BUDGET
15 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
15 YEARS
GUARANTEE
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ
INSURANCE OF
OUR WORK FROM US
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ANALYTICAL CONTRACT
WITH TIMETABLE
Energy efficiency in household buildings 2020

Energy efficiency in household buildings 2020

In December the new program of “Energy efficiency in household buildings 2020” will begin ...

Read more >

Heat Pump

Heat Pump

Heat pumps operate on the same principles as refrigerators and the well-known to us ...

Read more >

Thermal facade

Thermal facade

Ιs called the thermal insulation of a building’s external facades. In essence the thermal facade is an insulating ...

Read more >

Forged Cement

Forged Cement

Forged Cement is a material that allows us to create smooth surfaces with high resistance to floors - walls ...

Read more >

Phone to κατασκευη-σπιτιου.gr
Back to top
×