0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0%
PRE-PAYMENT
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ EN ISO 9001:2015
WE ARE CERTIFIED WITH
EN ISO 9001:2015
ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
CLOSED
BUDGET
15 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
15 YEARS
GUARANTEE
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ
INSURANCE OF
OUR WORK FROM US
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ANALYTICAL CONTRACT
WITH TIMETABLE
Energy efficiency in household buildings 2020

Energy efficiency in household buildings 2020

In December the new program of “Energy efficiency in household buildings 2020” will begin ...

Read more >

Heat Pump

Heat Pump

Heat pumps operate on the same principles as refrigerators and the well-known to us ...

Read more >

Thermal facade

Thermal facade

Ιs called the thermal insulation of a building’s external facades. In essence the thermal facade is an insulating ...

Read more >

Forged Cement

Forged Cement

Forged Cement is a material that allows us to create smooth surfaces with high resistance to floors - walls ...

Read more >

Phone to κατασκευη-σπιτιου.gr
Back to top
×